Zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste mým odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je správce?

Provozovatelem webu a správcem vašich osobních údajů je Scripted s.r.o., vložka C 300976 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 07455569, Vršní 396/6, Praha 8, 182 00. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účely zpracování a rozsah osobních údajů

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co „klikáte“ v e-mailu, a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od vaší registrace. Newslettery vám zasílám jen na základě vašeho souhlasu po dobu 3 let od udělení. Tento souhlas lze odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Marketing – doporučení produktů 3. stran
  Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a na jaké odkazy „kliknete“. Některé hypertextové odkazy na webovém rozhraní jsou tzv. affiliate odkazy. Po kliknutí na tyto odkazy je návštěvník přesměrován na webovou stránku třetí strany. Po případném nákupu zboží či služeb na webové stránce třetí strany získává provozovatel webu www.isova.cz smluvenou provizi. Případné zisky z affilate odkazů nám pomáhají s provozem těchto webových stránek. Používání cookies k zaznamenávání kliknutí na odchozí odkazy vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Soubory Cookies

Soubory cookies dále používáme pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek. I v tomto případě používání souborů cookies vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mohou mít přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

 • EcoMail – aplikace pro rozesílání newsletteru a e-mailů
 • Google – Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme při výběru zpracovatele na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Vaše data zpracováváme ve spolupráci se společnostmi se sídlem jak na území České republiky, tak i se sídlem v členském státě EU, případně i se sídlem v třetí zemi, tj. mimo EU (např. poskytovatelé cloudových služeb), přičemž k předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Velmi si vážíme vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů, tj. především:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@isova.cz.  Odhlášením ze zasílání newsletterů můžete ukončit odběr našich e-mailů, a to stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.